Hoe moet een kleedkamer voor gehandicapten eruitzien?

Voor mensen met een handicap is het dagelijks omgaan met architectonische barrières een realiteit. Hoewel veel projecten rolstoeltoegankelijkheid opnemen, laat het stedelijk landschap nog steeds veel te wensen over in termen van toegankelijkheid voor burgers met mobiliteitsproblemen.

Maar wordt deze situatie gereguleerd in openbare gebouwen en op werkplekken? Ontdek aan welke voorwaarden een kleedkamer voor gehandicapten in plaatsen zoals zwembaden of werknemerskleedkamers moet voldoen.

een offerte aanvragen

Vereisten voor de kleedkamer voor mindervaliden

Het aanpassen van de werkplek aan de behoeften van mensen die zich verplaatsen met een rolstoel komt niet alleen voort uit de goede wil van de werkgever.

Als hij mensen met een handicap in dienst heeft, volgens de Nederlandse wetgeving, met name de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet), moet hij de werkplek en ook de toegang ertoe aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van deze werknemers, afhankelijk van hun verminderde capaciteit.

Daarnaast vereist het Bouwbesluit dat voorzieningen zoals kleedkamers en sanitaire ruimtes toegankelijk moeten zijn en aangepast aan de behoeften van werknemers met een handicap, in overeenstemming met technische- en bouwvoorschriften.

Volgens de regels omtrent toegankelijkheid van gebouwen moeten hygiënisch-sanitaire ruimtes zoals kleedkamers en doucheruimtes worden aangepast aan de behoeften van personen die zich met een rolstoel verplaatsen, als ze door hen worden gebruikt.

In het gebouw, op verdiepingen toegankelijk voor mensen met een handicap, moet ten minste één algemeen beschikbaar hygiënisch-sanitair vertrek aangepast zijn voor deze personen door:

  • het bieden van manoeuvreerruimte met afmetingen van ten minste 1,5 × 1,5 m;
  • gebruik te maken van drempelloze deuren in deze ruimtes en op de route ernaartoe;
  • minimaal één toilet en wastafel die geschikt zijn gemaakt te installeren, alsook één douche, indien dergelijke voorzieningen in het gebouw worden verwacht;
  • het installeren van handgrepen om het gebruik van hygiënisch-sanitaire voorzieningen te vergemakkelijken.

Een belangrijk aspect met betrekking tot de veiligheid van personen die zich met een rolstoel verplaatsen is de vereiste dat radiatoren in ruimtes bestemd voor het collectief verblijf van kinderen en mensen met een handicap voorzien moeten zijn van beschermingsmiddelen om direct contact met het verwarmingselement te voorkomen.

Kleedruimtes voor mensen met beperkte mobiliteit - praktische tips

De bovengenoemde voorschriften geven duidelijk aan dat een ruimte bedoeld voor gebruik door mensen met een handicap moet voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat deze kleedkamer of kleedruimte alleen voor hen bestemd is.

Desalniettemin wordt dit wel aanbevolen en vaak toegepast, omdat het werknemers of klanten van zwembaden en andere openbare faciliteiten de nodige privacy en veiligheid biedt. Het is ook belangrijk dat een begeleider toegang kan krijgen tot de kleedruimte voor mindervaliden.

Naast werknemerskleedkamers of zwembadkleedkamers bevinden zich meestal sanitaire ruimtes met wastafels en douchecabines. Bij het aanpassеn van deze faciliteiten voor mensen met mobiliteitsproblemen moet ook rekening worden gehouden met temperatuurgeregelde mengkranen in warmwatersystemen, waarbij de maximale temperatuur begrensd moet zijn op 43°C om brandwonden te voorkomen.

UITRUSTING VAN EEN KLEEDKAMER VOOR MINDERVALIDEN

Het enkel aanpassen van de grootte van de kleedkamer voor rolstoelen is niet voldoende. Er moet ook een geschikte toegang zijn in de vorm van hellingbanen of liften. Daarnaast is het belangrijk om sanitair en hygiënische ruimtes adequaat uit te rusten.

1. Douchecabines

Voor iemand die zich met een rolstoel verplaatst of een ander type handicap heeft gerelateerd aan bewegingsbeperking, is comfort en privacy in de kleedruimte belangrijk. Om dit te bieden, is het waardevol om te investeren in scheidingswanden met een geïntegreerd plankje en een gedeelte om kleding op te hangen.

Extra componenten van de cabine worden niet nat, omdat ze worden gescheiden door een gordijn. Hierdoor kan de gehandicapte persoon alle benodigde spullen binnen handbereik houden.

Voor dergelijke projecten beveelt Alsanit scheidingswanden van het type "T" of "F" aan, die perfect geschikt zijn voor ruimtes aangepast aan mensen met bewegingsbeperkingen.

2. Kledingkastjes

Niet alleen mensen die zich met een rolstoel bewegen behoren tot mensen met een handicap. Het kan voorkomen dat iemand graag gebruik wil maken van de kleedruimte terwijl hij of zij een prothese draagt of loopkrukken gebruikt.

Om medische uitrusting veilig in de kleedruimte achter te laten, is een kastje van geschikte grootte noodzakelijk. Bij het aanpassen van hygiënisch-sanitaire ruimtes voor gehandicapten, is het daarom raadzaam om grotere modellen kledingkastjes te kiezen - noodzakelijk rechthoekig van vorm, met sloten geplaatst op een toegankelijke hoogte.

Verder is het aan te raden af te zien van het plaatsen van kastjes in kolommen boven elkaar.

Alsanit biedt BHP-kastjes die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan elk kleedkamerproject voor mindervaliden.

3. Kleedruimtes

Hier verwijzen we naar scheidingswanden die bedoeld zijn voor het comfortabel wisselen van kleding, en niet naar een hele ruimte die ook wel kleedruimte wordt genoemd.

Net als cabines en gangen in de kleedruimte, moeten deze scheidingen de juiste breedte hebben die toegang biedt tot rolstoelen en voldoende ruimte biedt aan de gebruiker.

4. Toiletten

De kleedruimte voor gehandicapten moet grenzen aan toiletten die eveneens zijn aangepast voor hun gebruik. In de bouwvoorschriften kan men vinden dat de deurbreedte naar toiletten, die naar buiten toe openen, voor mensen met een handicap minimaal 0,9 m moet zijn.

Kleedkamer voor gehandicapten - kosten

De kosten voor het realiseren van een hygiënisch-sanitaire ruimte zijn afhankelijk van overeenkomsten met de klant, waardoor rekening kan worden gehouden met alle specifieke eigenschappen van het gebouw.

Zeker belangrijke factoren zijn de grootte en het aantal kleedkastjes, douchecabines en kleedruimtes die kunnen passen in een kleedruimte met faciliteiten voor mindervaliden.

Bij de bouw van bijvoorbeeld kleedruimtes in zwembaden is het nodig om alleen producenten te overwegen die materialen van hoge kwaliteit bieden, zoals HPL-platen, die resistent zijn tegen vocht en micro-organismen.

een offerte aanvragen

FAQ:

1. Wanneer moet een kleedkamer worden aangepast aan de behoeften van mensen met een handicap?

Regelgeving geeft aan dat op toegankelijke verdiepingen voor mensen met een handicap, er altijd tenminste één sanitaire ruimte (zoals bijvoorbeeld een kleedkamer of omkleedruimte) op de juiste manier aangepast moet zijn voor hun gebruik.

2. Hoe rust je kleedkamers uit voor mensen met beperkte mobiliteit?

Kastjes, douchecabines en scheidingen voor het omkleden moeten zo worden aangepast dat ze voldoende bewegingsvrijheid en ruimte bieden. Het is daarom raadzaam om grote kastjes te kiezen die onderaan afsluitbaar zijn, douchecabines met een plankje en kledinghaak gescheiden door een gordijn, evenals brede scheidingen voor het omkleden.

3. Wat kost het inrichten van een kleedruimte aangepast aan rolstoelgebruikers?

Dit hangt voornamelijk af van de grootte van de ruimte die bestemd is voor de kleedruimte en de uitrusting ervan, zoals het aantal cabines, kastjes, scheidingen, etc., waardoor de kosten van de investering niet eenduidig kunnen worden vastgesteld.