Toiletten op de werkplek - belangrijke informatie

De werkplek, of het nu een kantoor of een industriële werkplek is, moet de juiste uitrusting hebben en werknemers het juiste comfort bieden.

Dit is essentieel om te zorgen voor optimale omstandigheden voor werknemers, maar ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Een van de fundamentele kwesties in dit onderwerp zijn toiletten op de werkplek. Hoeveel toiletten voor werknemers moeten er in een bedrijf zijn? Hoe moeten ze worden uitgerust? Je vindt alle nodige informatie in dit artikel!

Toiletten op kantoor en op de werkplek - algemene informatie

De belangrijkste regel met betrekking tot toiletten op de werkplek is dat ze toegankelijk moeten zijn voor alle werknemers en ononderbroken toegankelijk moeten zijn.

Er mag geen situatie ontstaan waarin een werknemer geen gebruik kan maken van het toilet op kantoor of in de fabriek. Als voor toegang een sleutelkaart of sleutel nodig is, is het duidelijk dat elke werknemer toegang moet hebben.

Het ongehinderd kunnen bevredigen van fysiologische behoeften is een fundamenteel recht van elke werknemer en elk verzuim om dit te doen kan leiden tot aanzienlijke onaangenaamheden voor de werkgever en conflicten met overheidsinstellingen zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De wet bepaalt duidelijk hoeveel sanitaire ruimtes er op een werkplek moeten zijn, welke uitrusting ze moeten hebben en hoe ze moeten worden georganiseerd. De belangrijkste punten vind je hieronder.

een offerte aanvragen

Personeelstoiletten - de wet

Het Arbobesluit gaat uit van het principe dat er één toilet is voor elke 15 werknemers van elk geslacht. Als er 16 werknemers op een werkplek zijn, zijn ten minste twee toiletten verplicht.

Scheiding van vrouwen- en mannentoiletten wordt aanbevolen - dit geldt vooral voor werknemers met 10 of meer werknemers. De gescheiden toiletten worden gemarkeerd met een pictogram of bordje dames/heren of heren/vrouwen.

Het aantal herentoiletten kan worden gehalveerd als een evenredig deel wordt vervangen door urinoirs. Het advies heeft betrekking op het aantal werknemers dat in een (wisselende) dienst aanwezig is, niet op het totale aantal werknemers.

Naast het aantal beschikbare toiletten speelt ook de schoonmaak een belangrijke rol. Er zijn geen wettelijke verplichtingen met betrekking tot hygiëne. Als de werkgever een minimum aantal aanbevolen toiletten ter beschikking stelt, is het aan te raden om ze minstens één keer per week schoon te maken.

Bij grote drukte of minder toiletten is een intensiever schoonmaakschema nodig. Bij ernstige vervuiling is ad hoc schoonmaken geen overbodige luxe.

Toiletten voor gehandicapten op de werkplek

Hoewel de bovenstaande regels zeer nauwkeurig zijn, zeggen ze niets over het aantal en de uitrusting van toiletten voor gehandicapten. De vereisten voor deze voorzieningen zijn natuurlijk heel anders dan de richtlijnen voor standaard toiletten op de werkplek.

Een gehandicaptentoilet (MIVA) wordt in het bouwbesluit ook wel een integraal toegankelijk toilet genoemd.  Voor een MIVA-toilet gelden andere afmetingen dan voor een regulier toilet. De afmetingen moeten minimaal 1,65 m x 2,2 m zijn.

Voor woon-, dienstverlenende en commerciële functies in nieuwe en bestaande gebouwen geldt een minimum aantal van 1 toilet per gebruiksfunctie. Voor overige gebruiksfuncties geldt een minimum aantal van 2 toiletten per gebruiksfunctie. 

Bij nieuwbouw is deze regel niet van toepassing als minder dan 15 personen gebruik maken van het toilet, in welk geval 1 toiletruimte voldoende is. Voor bestaande gebouwen geldt dezelfde afwijking alleen als het toilet door 25 personen wordt gebruikt. 

Nieuwbouw

Bovendien mogen in nieuwe gebouwen maximaal 30 personen aan één toiletruimte worden toegewezen, anders moeten er meer toiletruimten aan het gebouw worden toegevoegd.

Bestaande gebouwen

In bestaande gebouwen mogen maximaal 45 personen aan één toiletruimte worden toegewezen.

een offerte aanvragen

Douchevoorzieningen op de werkplek

Douchecabines zijn niet noodzakelijk op de werkplek, maar ze zijn wel vereist voor activiteiten die bevuiling van het lichaam kunnen veroorzaken. Werknemers moeten zich na hun dienst kunnen douchen en opfrissen.

Douches kunnen zich in een volledig aparte ruimte bevinden, maar soms ook in een badkamerruimte. Alles hangt af van de planning van de sanitaire voorzieningen in het gebouw.

Douches moeten zich in de buurt van de kleedkamers bevinden en er moet minstens één cabine per acht werknemers zijn.

Als het werk contact vereist met giftige, radioactieve of op zijn minst stoffige en penetrant ruikende stoffen, moet er één douchecabine zijn voor maximaal 5 werknemers.

Uitzonderlijke situaties, noodgevallen, renovaties

We hebben hierboven vermeld dat werknemers volgens de voorschriften permanent en ongehinderd toegang moeten hebben tot toiletten op de werkplek. Wat moet een werkgever of gebouwbeheerder doen als er een noodgeval is of als de toiletten gerenoveerd moeten worden?

Als er een kortstondige noodsituatie is, is het belangrijk om tijdelijke oplossingen te bieden, zoals mobiele toiletten met wastafels. Dit geldt echter niet voor langdurige situaties, aangezien een dergelijke gang van zaken (het niet of aanzienlijk verminderd kunnen gebruiken van het toilet) gemeld kan worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, die na een inspectie de werkgever een passende boete kan opleggen.

Het beste is om noodzakelijke renovaties goed te plannen en stap voor stap uit te voeren. Als de renovatie van de ene ruimte is afgerond, kun je vervolgens naar de andere ruimte gaan, zodat werknemers permanent toegang hebben tot het toilet.

Het is belangrijk om voortdurend rekening te houden met de geldende regelgeving, waarvan renovaties degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een kantoor of andere werkplek niet vrijstellen.

Toiletten op de werkplek - samenvatting

Zoals te zien is, maakt de wetgeving heel duidelijk hoeveel toiletten voor werknemers er in een vestiging moeten zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen. Hierdoor kunnen werknemers een passende norm verwachten, ongeacht het type gebouw (of andere ruimte) waarin ze werken.

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de werkplek, betekent dit dat ze moeten voldoen aan alle noodzakelijke bepalingen van de voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk.

De belangrijkste daarvan zijn hierboven opgesomd en voor meer informatie verwijzen we naar de wetgeving die in de tekst is aangegeven.

Als je bezig bent met het plannen van een toiletruimte voor jouw werknemers, nodigen wij je uit om ons aanbod te bekijken. Wij leveren professionele toiletcabines, wanden, afdekkingen, garderobekasten, wastafelbladen, HPL-behuizingen en andere artikelen die nodig zijn voor sanitaire voorzieningen op de werkplek en daarbuiten. 

We helpen je graag bij het kiezen van de beste optie, volledig aangepast aan de vereisten van jouw ruimte. We horen graag van je!

een offerte aanvragen