Openbare toiletten - voorschriften, afmetingen, signalisatie

In onderwijsinstellingen, winkelcentra, culturele instellingen, kantoren, restaurants of medische centra - overal moeten er openbare toiletten zijn. Deze noodzaak voor hun locatie is bij wet geregeld.

Zo moeten deze plaatsen voldoen aan hygiënische en sanitaire eisen, maar de openbare toiletten moeten ook de juiste afmetingen hebben. Aan welke andere vereisten moeten openbare toiletten voldoen?

Moderne infrastructuur voor openbare toiletten

Momenteel moet elke openbare plaats een geïsoleerd toilet hebben, met toegang tot warm water, hygiëneproducten en een handdroger. Deze beperkingen zijn wettelijk vastgelegd.

Veel mensen maken nog steeds geen gebruik van toiletten omdat ze deze plaatsen associëren met vuil, gebrek aan hygiëne of een algemene netheid die te wensen overlaat. De huidige wetgeving en sanitaire en hygiënische overwegingen staan dit niet toe. Openbare toiletten moeten regelmatig worden schoongemaakt en zo goed mogelijk worden onderhouden.

Het komt echter voor dat een toilet op een openbare plaats ongeschikt is voor de doelgroep. De kleine ruimte die het inneemt is meestal ook een probleem, waardoor er vaak een mobiliteitsprobleem ontstaat in zo'n toilet - vooral voor mensen met een handicap.

Toiletten voor scholen en andere onderwijsinstellingen worden anders ontworpen dan die voor ziekenhuizen of service- en winkelcentra. Het is belangrijk om bij het ontwerpen van deze ruimte rekening te houden met de behoeften van toekomstige gebruikers.

een offerte aanvragen

Is het veilig voor de gezondheid om een openbaar toilet te gebruiken?

Toiletgebruikers zelf willen gebruik maken van schone plekken waar bacteriën en virussen hen niet kunnen besmetten. Tot voor kort bestond de perceptie dat openbare toiletten de bron waren van alle ziekten.

Ja, het is een goed idee om onderleggers te gebruiken bij het gebruik van stadstoiletten, maar volgens wetenschappers is de bacteriële besmetting op deze manier minimaal. De grootste drager van ziekteverwekkende kiemen is de zogenaamde 'vuile-handen-ziekte'. Daarom moet je je handen wassen telkens als je een stadstoilet (en andere toiletten) gebruikt.

Is een openbaar toilet veilig voor de gezondheid? Ja, zolang de basisregels van persoonlijke hygiëne worden nageleefd.

Klantentoiletten in Nederland - voorschriften

Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, waaronder voorzieningen voor toiletten.

Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten ten minste 1 toilet hebben. Als het toilet door meer dan 15 personen wordt gebruikt (25 personen voor bestaande gebouwen), heb je minstens 2 toiletten nodig. Als je maximale capaciteit meer dan 60 gasten is, heb je minstens 1 toilet per 30 personen nodig.

Een toiletruimte moet een vloeroppervlak hebben van minstens 0,9 m x 1,2 m. Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlak van minstens 1,65 m x 2,2 m.

een offerte aanvragen

Wat moet er in een openbaar toilet zitten?

Volgens de Nederlandse regelgeving moet elk openbaar toilet niet alleen voldoen aan de afmetingen, maar ook zijn uitgerust met essentiële voorzieningen die de gebruikerservaring verbeteren. Dit omvat:

  • Een toilet met planchet
  • Een wastafel met warm en koud water
  • Voldoende verlichting
  • Goede ventilatie
  • Zeep en wegwerphanddoeken

Markering van openbare toiletten

Openbare toiletten moeten duidelijk gemarkeerd zijn. Bovendien moeten er pijlen naar toe zijn - vooral in grote winkelcentra, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

Borden op de deuren moeten duidelijke en leesbare boodschappen bevatten over het doel van het openbare toilet: of het bedoeld is voor vrouwen, mannen, mensen met een handicap, kinderen of vrouwen die borstvoeding geven.

Toiletten in openbare gebouwen en werkplekken - afmetingen

 Een toiletruimte op werkplekken moet een vloeroppervlak van minstens 0,9 m x 1,2 m hebben.

Openbaar toilet voor gehandicapten - afmetingen

Een invalidentoilet (MIVA) wordt in het bouwbesluit ook wel een integraal toegankelijk toilet genoemd.

Voor een MIVA-toilet gelden andere afmetingen dan voor een gewoon toilet. De afmetingen moeten minimaal 1,65 m x 2,2 m zijn. Dit geldt voor alle verschillende gebruiksfuncties.

Verlichting in openbare toiletten

Al in de ontwerpfase moet rekening worden gehouden met het overmatige stroomverbruik in openbare toiletten, omdat gebruikers de verlichting vaak niet uitschakelen. In openbare toiletten loont het de moeite om energiebesparende verlichting te ontwerpen die reageert op beweging.

Alsanit - ontwerp van openbare toiletten

De afmetingen van een openbaar toilet, de verlichting en de infrastructuur zijn allemaal factoren die het gebruik ervan comfortabel maken.

Het openbare toilet mag niet langer worden geassocieerd met een vieze ruimte zonder basishygiëne. We mogen echter niet vergeten dat het uiteindelijke uiterlijk van het stadstoilet de verantwoordelijkheid is van de gebruikers zelf, die het netjes moeten houden.

Bij Alsanit zorgen we ervoor dat de toiletcabines voldoen aan de infrastructuur van het gebouw en de wettelijke voorschriften, maar bovenal houden we rekening met de doelgroep en de behoeften van de gebruiker.

een offerte aanvragen